11:02 ICT Thứ ba, 24/05/2022

Menu

Quảng cáo

BAN KINH TẾ- LUẬT MỘT THỜI KHÓ QUÊN

Thứ hai - 10/06/2013 20:35
BAN KINH TẾ- LUẬT MỘT THỜI KHÓ QUÊN

BAN KINH TẾ- LUẬT MỘT THỜI KHÓ QUÊN

Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập 1977, đến nay đã qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Với thành tựu to lớn, nổi bật trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ là góp phần thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, cung cấp cho đất nước trước hết là cho các Tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nhiều thế hệ giáo viên, cử nhân, kỹ sư phục vụ không chỉ cho ngành giáo dục mà cả các ngành Kinh tế - Xã hội.
35 năm, một chặng đường xây dựng và phát triển của nhà trường để có một trường đại học đa ngành (tiền thân là trường đại học Sư phạm) như ngày hôm nay là 35 năm phấn đấu nỗ lực vươn lên không ngừng của bao thế hệ cán bộ và sinh viên trong nhà trường.

Năm 1990, ngay sau khi kiện toàn Ban giám hiệu nhiệm kì 1990-1994, nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản làm xoay chuyển nhà trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Minh Châu đã đề ra chương trình hành động của Nhà trường trong đó nhấn mạnh “gắn việc đào tạo của trường với cải cách giáo dục phổ thông; mở rộng và đa dạng hóa các hệ đào tạo, liên kết với các trường đại học khác; từng bước chuyển đại học Sư phạm Quy Nhơn thành Đại học Quy Nhơn”.

Như vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 1990-1994, chủ trương đa dạng hóa loại hình đào tạo đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nâng lên thành tầm chiến lược trong sự phát triển của nhà trường. Thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp chủ trương của Đảng, tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII), từng bước đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của những vùng kinh tế chậm phát triển, con em không có điều kiện kinh tế để đi học xa. Đồng thời, liên kết đào tạo đa ngành trường sẽ tận dụng được chất xám của một đội ngũ cán bộ giảng dạy của những trường Đại học lớn trong cả nước và tận dụng hết được năng lực của đội ngũ giáo viên của nhà trường (đây là đội ngũ tâm huyết có trình độ và thâm niên đã đóng góp nhiều thành tích trong đào tạo đội ngũ giáo viên).

Tuy nhiên, muốn thực hiện đa dạng hóa và để được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận cho mở thêm một số ngành đào tạo mới. Bước đầu Trường đã thực hiện việc liên kết đào tạo đặt nền móng cho sự phát triển thành Trường Đại học Đa ngành sau này. Ngay từ năm học 1991-1992, Trường đã thực hiện liên kết với Đại học(ĐH) Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội đào tạo kỹ sư các ngành Điện tử, Điện kỹ thuật, Hóa dầu và giao nhiệm vụ cho khoa Lý-KTCN và khoa Hóa học quản lý. Năm học 1992 -1993 liên kết với ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo ngành Luật, Tin học. Năm học 1994- 1995, liên kết với ĐH Kinh tế Quốc dân đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn và giao nhiệm vụ cho Khoa Sử- Chính trị quản lý.

Tiến đến năm 1995, để quản lý có hiệu quả giai đoạn 1 (giai đoạn Đại học đại cương) của các ngành liên kết Nhà trường đã có quyết định thành lập Ban Đại học đại cương (ĐHĐC). Năm 1996, sau khi sinh viên các ngành liên kết hoàn thành giai đoạn đại cương, Trường thành lập Ban Công nghệ - Luật - Kinh tế, quản lý giai đoạn chuyên ngành (sau này là Ban Công nghệ quản lý đào tạo các ngành kỹ thuật). Nhưng với quy mô đào tạo đa ngành nghề càng ngày càng tăng, đến năm 1998 trường đã thành lập Ban Kinh tế -Luật trên bộ khung Ban ĐHĐC và một bộ phận của Ban Công nghệ - Luật - Kinh tế,  để quản lý và tham gia đào tạo các ngành Kinh tế và ngành Luật (lúc đó đã có 6 ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh (QTKD) Du lịch và Khách sạn; QTKD Thương mại; QTKD Công nghiệp và Xây dựng cơ bản; Kế toán; Kinh tế Đầu tư và Kinh tế Bảo hiểm liên kết với ĐH Kinh tế Quốc dân và ngành Quản trị doanh nghiệp (Kinh tế Kỹ thuật) liên kết với ĐH Bách Khoa Hà Nội và ngành Luật liên kết với ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội).

Từ thời kỳ đầu đa dạng hóa loại hình đào tạo (1990-1999) đến năm 2003 trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn đã có Quyết định trở thành trường ĐH Quy Nhơn với đa dạng hóa loại hình, ngành nghề đào tạo từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực của khu vực. Và từ một Ban Kinh tế- Luật ban đầu đến nay đã hình thành hai Khoa đào tạo cử nhân các ngành Kinh tế: Khoa Kinh tế và Kế toán và Khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh với rất nhiều ngành kinh tế tự đào tạo.

Nhìn lại chặng đường đa dạng hóa của trường ĐH Quy Nhơn, chúng tôi những cán bộ được nhà trường phân công nhiệm vụ gây dựng khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật thưở ban đầu không khỏi bùi ngùi nhớ lại một thời kỳ đầy cảm xúc và cũng đầy cam go, vất vả nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trường.

Ngày đó, theo quyết định số  88/TCCB ngày 16/5/1995, Bộ khung Ban Đại học đại cương ra đời. Trước hết, để phục vụ cho mục tiêu mở rộng ngành nghề đào tạo song vẫn bảo đảm đúng số lượng trong biên chế của Bộ quy định, Trường đã quyết định một bộ máy quản lý Ban ĐHĐC gồm Ban chủ nghiệm (Thầy Nguyễn Thanh Hải Giảng viên ngành Triết- Trưởng ban, TS. Nguyễn Sum giảng viên ngành Toán- Phó ban; Th.S Nguyễn Thị Minh Phương Giảng viên ngành Vật lý- Phó ban) và các Tổ Bộ môn trực thuộc nhà trường lúc đó: Tổ Tâm lý- Giáo dục (TS Vũ Văn Dân làm Trưởng Bộ môn),  Tổ Thể dục thể thao (ThS. Nguyễn Ngọc Sơn làm Trưởng Bộ môn), tổ Địa lý ( ThS. Hoàng Quý Châu làm Trưởng Bộ môn), Tổ Nữ công (Th.S Hà Minh châu làm Trưởng Bộ môn). Một Ban ĐHĐC với rất nhiều cán bộ thuộc các chuyên môn khác nhau nhưng không có một cán bộ nào có chuyên môn về đào tạo chuyên ngành. Nhắc lại điều này, để chúng ta thấy được khó khăn của một Ban quản lý đào tạo tuy chưa có cán bộ chuyên môn về các ngành Kỹ thuật, Kinh tế và Luật nhưng thay vào đó Ban ĐHĐC là một tập thể cán bộ tâm huyết đón nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhắc lại điều này, để chúng ta thấy được chủ trương táo bạo nhưng rất mạnh dạn, đúng đắn của Đảng ủy,  Ban giám hiệu nhà trường thời kì đó trước những yêu cầu cấp bách.

Ban ĐHĐC ngay từ những năm đầu đã quản lý một số lượng sinh viên rất lớn hơn 1000 sinh viên với 7 ngành đào tạo. Đặc biệt thời kỳ này, Trường ĐH Quy Nhơn được Bộ Giáo dục - Đào tạo giao cho nhiệm vụ đào tạo giai đoạn Đại học Đại cương cho một số Sỹ quan Quân đoàn 3 (quyết định số 5846/GDĐT ngày 28/8/1995). Nhiệm vụ này được giao cho Ban ĐHĐC. Sau 4 khóa đào tạo đã có 198 học viên tốt nghiệp đại học đại cương. Với quy mô tăng nhanh của các ngành liên kết, năm 1998 Ban Kinh tế- Luật ra đời trên cơ sở Ban ĐHĐC với một Ban chủ nhiệm mới (Th.S Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng ban, TS. Nguyễn Sum - Phó ban, TS. Nguyễn Đình Hiền - Phó ban). Ban kinh tế- Luật lúc đó đã xây dựng được 4 tổ bộ môn: Tổ cơ sở, Tổ Tâm lý-Giáo dục, Tổ Giáo dục thể chất và 1 tổ chuyên môn: Tổ Kinh tế - Luật (có 5 cán bộ).

Trong những ngày này, sẽ là thiếu sót, nếu chúng ta không nhắc đến những thầy Cô, các lớp sinh viên đầu tiên đã có những đóng góp, xây dựng nền tảng ban đầu cho sự phát triển của Trường ĐHSP Quy Nhơn thành Trường ĐH đa ngành như ngày hôm nay. Về cán bộ, Tập thể lúc đó rất nhiều tổ bộ môn khác nhau theo yêu cầu nhà trường về sinh hoạt cùng đơn vị tuy rất nhiều điều khác biệt về chuyên môn nhưng làm việc với tinh thần rất đoàn kết, phấn khởi. Các sinh viên khối ngành liên kết với sự năng động nghề nghiệp các em đã chủ động tạo ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và mang lại một luồng sinh khí mới cho các hoạt động của Trường ĐH Quy Nhơn khi đó. Trong những năm này, với sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Tập thể Ban và nhiều cá nhân đã nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của các Cấp.  

Nhắc lại những ngày đầu, chúng tôi không bao giờ quên những kỷ niệm đồng nghiệp, tình cảm Thầy trò,  sự hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và các Trường Đại học trong nước. Thời kỳ đầu chưa có một giáo viên nào về chuyên môn nên khi sinh viên học chuyên ngành phải mời toàn bộ giáo viên thỉnh giảng; tình cảm của các thầy cô thỉnh giảng dành cho cán bộ và sinh viên của Ban thật vô tư trong sáng và tốt đẹp. Những buổi giao lưu với các Thầy, Cô thỉnh giảng nhân dịp 8/3, 20/11… , các đoàn giáo viên vào hướng dẫn thực tập đã để lại trong chúng tôi những kỷ niệm không phai mờ. Sự giúp đỡ của các đơn vị của các trường đối với Trường ĐH Quy Nhơn trong những ngày đầu là vô bờ bến theo đúng tinh thần hợp tác giúp đỡ vô điều kiện. Đặc biệt là sự giúp đỡ của hai Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Nhiều kỷ niệm về sự giúp đỡ nhiệt tình của các trường Đại học lớn trong nước còn đọng lại mãi theo thời gian. Chúng tôi còn nhớ một ngày cuối năm 1998, Toàn bộ Ban chủ nhiệm Khoa, thầy Lê Đức Khiết (Trợ lý học tập và Giảng dạy lúc đó) và một số thầy cô trẻ mới giữ lại của trường dẫn gần 200 sinh viên ngành QTKD Du lịch và Khách sạn và ngành QTKD Thương mại ra Hà Nội gặp gỡ, giao lưu với thầy trò Trường ĐH Kinh tế quốc dân . Đêm cuối năm tại hội trường lớn của ĐH Kinh tế quốc dân đã có một buổi giao lưu đầy ấn tượng và một chương trình văn nghệ đặc sắc do sinh viên của hai trường biểu diễn. Sáng ngày đầu năm 1999, Ban giám hiệu Nhà trường (GS.TS. Nguyễn Đình Hương - Hiệu trưởng, GS.TS. Nguyễn Đình Phan - Phó Hiệu trưởng), Lãnh đạo Phòng Đào tạo (PGS. TS. Trần Chí Thành- Trưởng phòng) và lãnh đạo hai Khoa Du lịch và Khách sạn (PGS.TS Nguyễn Văn Đính - Trưởng khoa) và Khoa Thương mại (PGS.TS. Nguyễn Duy Bột - Trưởng khoa) thuộc Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã có một buổi đón tiếp rất nồng nhiệt Ban chủ nhiệm Ban Kinh tế-Luật và nhân dịp này đã tặng gần 100 cuốn sách quý cho Trường ĐH Quy Nhơn.

Trong công cuộc đa dạng hóa đào tạo, việc xây dựng đội ngũ giáo viên cho các khối ngành nghề mới cũng được Đảng ủy nhà trường coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy nhắc đến thưở ban đầu, không thể không nhắc đến các cán bộ trẻ được giữ lại chuẩn bị về đội ngũ giảng dạy chuyên môn cho hai khoa Kinh tế hiện nay. Năm 1998, lứa sinh viên đầu tiên thuộc ngành QTKD Du lịch và Khách sạn liên kết với ĐH Quốc dân ra trường, Nhà trường đã phối hợp về chuyên môn với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển chọn được 3 cán bộ (Hà Thanh Việt, Trần Thị Cẩm Thanh, Văn Thị Thái Thu). Các cán bộ trẻ được giữ lại rất năng động, đầy nhiệt huyết với bao hoài bão về một tương lai đa dạng hóa ngành nghề của Trường ĐH Quy Nhơn, các bạn đã đóng góp rất nhiều cho thành tích của Ban Kinh tế- Luật ngày đó. Điều thật đáng tự hào về các cán bộ trẻ là ngày hôm nay khi Trường ĐH Quy Nhơn bước vào tuổi 35, các bạn đã trưởng thành về mọi mặt, nhất là về chuyên môn, tất cả đều đã là tiến sĩ ở độ tuổi rất trẻ và đều đang giữ cương vị nhất định trong Nhà trường (TS. Hà Thanh Việt- Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, TS.Trần Thị Cẩm Thanh- Phó Trưởng khoa Kinh tế và Kế toán và TS. Văn Thị Thái Thu- Trưởng Bộ môn Kế toán Quản trị và Kiểm toán).

Nhìn về quá khứ để hướng tới tương lai, ngày hôm nay Trường Đại học Quy Nhơn đã có hai Khoa quản lý đào tạo sinh viên các khối ngành Kinh tế với gần 100 cán bộ và  8.000 sinh viên cho 4 ngành đào tạo cử nhân và 1 ngành đào tạo Sau đại học. Sự lớn mạnh của các ngành Kinh tế ngày hôm nay chính là xuất phát từ chủ trương đúng đắn, mạnh dạn “Đa dạng hóa loại hình đào tạo” của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường trong thời kỳ đổi mới.

Với bề dày thành tích của 35 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt của hơn 20 năm đổi mới, phát triển theo định hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, chúng tôi tự hào và tin tưởng cùng với các ngành truyền thống của Nhà trường, sức trẻ của các ngành kinh tế và kỹ thuật  sẽ đem lại vị thế mới cho Trường Đại học Quy Nhơn - Vươn lên ngang tầm các Trường Đại học đàn anh trong cả nước, có vai trò và ảnh hưởng to lớn trong khu vực- trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Nguyên Trưởng ban Kinh tế - Luật

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bài ca FBA


 

 

Tập san

Giới thiệu

THÔNG TIN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tháng 7 năm 1994, Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Quy Nhơn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã kí Hợp đồng đầu tiên về liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Sự kiện này đã đặt “viên gạch”  đầu tiên cho quá trình xây dựng và phát triển các...

Xem nhiều trong tháng

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 565

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64140

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6784467

Trường Đại Học Quy Nhơn
www.Fbm.edu.vn - Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh
Coppyright © 2010 thuộc về Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh