09:39 ICT Thứ ba, 24/05/2022

Menu

Quảng cáo

VỮNG TIN ĐI TỚI TƯƠNG LAI

Thứ hai - 10/06/2013 20:24
VỮNG TIN ĐI TỚI TƯƠNG LAI

VỮNG TIN ĐI TỚI TƯƠNG LAI

Trải qua chặng đường 10 năm (2002-2012) dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Khoa với sự ủng hộ tạo mọi điều kiện của ban chủ nhiệm Khoa; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Công đoàn Trường cùng với sự năng động nhiệt tình của toàn thể đoàn viên công đoàn, công đoàn Bộ phận khoa TC-NH và QTKD đã đạt được nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.
Từ khi thành lập đến nay, mọi hoạt động của CĐBP (Công đoàn bộ phận) đều tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là động viên đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ)- người lao động chủ động tích cực và tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển Khoa. Chính vì thế, CĐBP đã xác định mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là giữ vững và củng cố tinh thần đoàn kết trong toàn thể đoàn viên công đoàn vì sự phát triển bền vững của Khoa và của bản thân người lao động. Theo nguyên tắc hành động đoàn kết để thống nhất, ban chấp hành CĐBP luôn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều phong trào thi đua, thể thao, hội diễn văn nghệ nhằm tạo động lực tốt cho ĐVCĐ có nhiều cơ hội để xây dựng và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tích cực lao động với hiệu quả cao và thực hiện tốt kỷ cương lao động trong sự nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là cơ sở vững chắc để tạo nội lực cho việc xây dựng một tập thể đoàn kết, vui vẻ gắn kết mọi người với trách nhiệm và nghĩa vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị.
Với phương châm hành động đó CĐBP đã tổ chức triển khai những nhiệm vụ cụ thể, thích hợp với từng giai đoạn phát triển của Khoa. Quá trình hoạt động CĐBP trong 10 năm qua đã được Chi bộ, công đoàn cấp trên luôn đánh giá cao và đã ghi nhận nhiều thành tích vẻ vang trên nhiều mặt.
Đội ngũ cán bộ CĐBP và toàn thể đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. CĐBP đã cùng với Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa chỉ đạo tổ chức triển khai giám sát và động viên toàn thể ĐVCĐ nghiêm túc thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch công tác của ban chủ nhiệm Khoa và của công đoàn Trường, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội quan tâm đầy đủ và kiểm tra mọi hoạt động của Khoa và của các tổ chức đoàn thể. CĐBP luôn làm tốt chức năng đại diện cho người lao động chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp trong việc quản lý, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do nhà nước, bộ chủ quản và quy chế chi tiêu nội bộ đã quy định. Vì đây là cơ sở để xây dựng môi trường lao động tập thể tích cực trên nền tảng đoàn kết, dân chủ, công khai, bình đẳng và bảo vệ các quyền và lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động theo luật định.
      Hàng năm CĐBP phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức tốt Hội nghị cán bộ -Công chức cấp đơn vị trên tinh thần làm chủ và xây dựng. Đây là yếu tố cơ bản để góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trong Khoa và Trường, tổ chức khối đoàn kết trên nền tảng bảo vệ lợi ích hài hòa của người lao động và tập thể đơn vị. Bên cạnh đó, CĐBP luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, tích cực tham gia quản lý trên tinh thần thực hiện nghiêm túc luật chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và hoạch toán theo luật định. CĐBP cũng đã chủ động tìm nhiều biện pháp đa dạng để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ tích cực, tự giác tham gia các khóa học, các lớp học nâng cao trình độ học vị, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý và trình độ lý luận chính trị để tự nâng cao năng lực, kỹ năng phục vụ tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Khoa. Đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học, đã có nhiều giáo viên tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học góp phần cho sự phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn phục vụ chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và quản lý nền kinh tế đất nước. Khi trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn của đội ngũ CBCC được nâng cao thì chính nó sẽ là điều kiện khách quan để nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động và củng cố môi trường lao động tập thể đoàn kết, vui vẻ, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp vì công việc chung của Khoa và Trường.

      CĐBP luôn cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Dưới sự hướng dẫn của công đoàn Trường, CĐBP đã đề xuất nhiều biện pháp khả thi để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và tạo nhiều cơ hội cho cá nhân, tập thể lập thành tích với các danh hiệu khen thưởng cao quý trên tinh thần dân chủ, củng cố tinh thần đoàn kết tập thể và phát huy tính tích cực, sáng tạo của toàn thể ĐVCĐ – người lao động để giữ vững danh hiệu “CĐBP xuất sắc” liên tục trong nhiều năm. Ngoài ra, CĐBP luôn duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua: “Dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt và quản lý tốt”, “Phụ nữ hai giỏi”, “ Gia đình văn hóa”,…bằng cách tuyên truyền và phổ biến kế hoạch thực hiện phong trào thi đua vào kế hoạch hành động cá nhân của mỗi người. Vì thế nhiều công đoàn viên đã đạt được những danh hiệu thi đua cao quý do công đoàn cấp trên trao tặng. Thông qua đó họ đã đóng góp trí tuệ, công sức, tình cảm vào sự nghiệp phát triển của Khoa và Trường.

CĐBP luôn động viên toàn thể ĐVCĐ làm tốt công tác xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ công chức; hưởng ứng tích cực chủ trương hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa; chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; phong trào quyên góp ủng hộ quỹ giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, chương trình góp đá xây trường sa, ... do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định và Công đoàn Trường phát động. Ủng hộ tích cực và kịp thời các cuộc vận động cứu trợ đồng bào bị rủi ro do bão lụt, hỏa hoạn, thiên tai gây ra và đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo,…Bên cạnh đó, CĐBP cùng với chính quyền góp phần tạo kinh phí hỗ trợ chăm lo tinh thần, thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn đối với cán bộ công nhân viên, cán bộ hưu trí trong Khoa và Trường.

      Mặc khác, CĐBP cũng luôn đánh giá cao vai trò, công sức và tình cảm của đội ngũ ĐVCĐ nữ trên mọi lĩnh vực hoạt động. Vì thế CĐBP luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ban nữ công thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của nữ giới: ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày “ Gia đình Việt Nam” 28/6 hàng năm với các hình thức vui, đoàn kết, giao lưu để duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào thi đua của nữ giới: “ Phụ nữ hai giỏi”,  “ Gia đình hạnh phúc”, “ Gia đình văn hóa”, để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Khoa.

Với nhiều thành tích đóng góp của ĐVCĐ – đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý, phục vụ đào tạo đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng của sự nghiệp phát triển Khoa, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập. Sự trưởng thành và phát triển bền vững của CĐBP trong suốt 10 năm qua chủ yếu là do sự năng động, sáng tạo, tích cực và tình cảm của toàn thể ĐVCĐ – người lao động đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển bền vững của Khoa, giữ ổn định môi trường chính trị, tư tưởng trong toàn Khoa. Đây là cơ sở vững chắc để Chi bộ, chính quyền hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy nhân sự và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ công nhân viên và nâng cao chất lượng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong toàn Khoa. Vì thế CĐBP Khoa luôn trân trọng, biết ơn trí tuệ, tình cảm cao quý này.

Toàn thể ĐVCĐ – chúng ta rất tự hào là người đã có công lao to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển truyền thống vẻ vang của Khoa TC-NH & QTKD từ trong quá khứ đến hiện tại và vững tin tiến tới tương lai vì sự nghiệp giáo dục.

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh - Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa, cựu sinh viên lớp QTDN K23

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nâng cao

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bài ca FBA


 

 

Tập san

Giới thiệu

THÔNG TIN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tháng 7 năm 1994, Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Quy Nhơn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã kí Hợp đồng đầu tiên về liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Sự kiện này đã đặt “viên gạch”  đầu tiên cho quá trình xây dựng và phát triển các...

Xem nhiều trong tháng

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 393

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63968

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6784295

Trường Đại Học Quy Nhơn
www.Fbm.edu.vn - Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh
Coppyright © 2010 thuộc về Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh