18:18 ICT Thứ sáu, 20/05/2022

Menu

Quảng cáo

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thứ hai - 10/06/2013 20:30
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Trong những năm gần đây các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế thu hút nhiều thí sinh dự thi nhất trong hơn 40 ngành học của trường Đại học Quy Nhơn.
Số lượng sinh viên theo học khối ngành Kinh tế & QTKD cũng tăng rất nhanh. Năm 2002, khi có Quyết định thành lập Khoa, toàn bộ sinh viên chính quy của khối ngành này là gần 1000 sinh viên, chiếm gần 10% so với toàn trường. Đến nay, sau 10 năm xây dựng và phát triển, tổng số sinh viên chính quy của khối ngành Kinh tế & QTKD là 7000 sinh viên, chiếm 44% sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn. Chính nhu cầu người học khối ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh ngày càng tăng và tăng nhanh như vậy đã gây ra một sức ép lớn đối với Nhà trường và đặc biệt là Khoa Kinh tế & Kế toán và Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh về đội ngũ giáo viên. Bởi lẽ việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên không thể thực hiện ngay một lúc mà đòi hỏi phải có thời gian.

Khối ngành Kinh tế & QTKD được Nhà trường bắt đầu quan tâm xây dựng từ năm 1994. Là trường sư phạm nên trường không có giáo viên các chuyên ngành Kinh tế & QTKD. Lớp liên kết đào tạo đầu tiên thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch & Khách sạn do 100% giáo viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân giảng dạy khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Năm 1998, lớp Quản trị kinh doanh đầu tiên này tốt nghiệp, Lãnh đạo Nhà trường đã thuyết phục 4 sinh viên tốt nhất ở lại trường để làm nền móng xây dựng khối ngành Kinh tế & QTKD, thực hiện chiến lược đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Nhà trường. Năm 2002, lãnh đạo Nhà trường thành lập Khoa Kinh tế & QTKD, cử những cán bộ quản lý có kinh nghiệm từ các khoa Lý, Toán về làm nhiệm vụ quản lý khoa. Lúc này khoa chỉ có 6 giáo viên đúng chuyên ngành (2 thạc sĩ Kế toán, 1 thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng), số giáo viên còn lại thuộc các chuyên ngành Toán, Luật, Chính trị,.. với tổng cộng 12 người. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giáo viên của khối ngành Kinh tế & QTKD đã lên đến 90 người với 6 bộ môn, 12 chuyên ngành. Đến năm 2012, khối ngành Kinh tế & QTKD đã có 8 tiến sĩ, 30 thạc sĩ. Số còn lại đang học nghiên cứu sinh, cao học ở các trung tâm đào tạo uy tín trong nước (Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) và thế giới (Anh, Pháp, Úc, New Zealand,..).

Hiện nay số sinh viên đang theo học các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế thuộc tất cả các hệ của nhà trường có khoảng gần 10.000 người. Bên cạnh công tác giảng dạy, giáo viên khối ngành Kinh tế & QTKD còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học,..

Như vậy, cùng với quá trình 35 năm phát triển của trường Đại học Quy Nhơn, là 10 năm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên khối ngành Kinh tế & QTKD thực sự đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của nhà trường.

Trong giai đoạn tới, nâng cao chất lượng đào tạo là một vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như của toàn xã hội. Chất lượng đào tạo là một phạm trù tổng hợp được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, có nhiều cách đánh giá khác nhau. Yêu cầu về chất lượng có sự biến đổi theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt trong xu thế mở cửa và hội nhập, chất lượng đào tạo sinh viên các hệ nhất là hệ chính qui, không những phải đáp ứng được yêu cầu trong nước mà còn phải tương ứng với chất lượng đào tạo của các nước trong khu vực và thế giới. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến nhiều mặt hoạt động của Nhà trường, trong đó việc xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn tốt, không ngừng nâng cao về chất lượng và hợp lý về cơ cấu là một giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt.

Do xác định đúng đắn vai trò của việc xây dựng đội ngũ giáo viên nên những năm gần đây các khoa thuộc khối ngành Kinh tế & QTKD được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp để phát triển đội ngũ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nhà trường. Hàng năm các khoa đều tuyển dụng các sinh viên giỏi có thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học trong nước, đặc biệt ưu tiên cho những người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, những người đào tạo ở nước ngoài, kể cả những người đã có kinh nghiệm công tác ở cơ quan thực tế. Bên cạnh đó, các khoa đã thực hiện nhiều biện pháp và tạo mọi điều kiện để đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ giáo viên. Trong đó, giáo viên trẻ những năm đầu bắt buộc phải tham gia học tập, bồi dưỡng các kiến thức về kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ,.. Các khoa tận dụng mọi cơ hội cử giáo viên học sau đại học, đặc biệt khuyến khích đi học ở ngoài nước.

Trong những năm gần đây, cùng với Nhà trường, các khoa khối ngành Kinh tế & QTKD đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp với yêu cầu đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế: khuyến khích giáo viên đảm nhận nhiều môn học cho việc giảng dạy chuyên ngành, tuyển chọn những cán bộ có trình độ cao từ các cơ quan thực tế để làm cộng tác viên giảng dạy, liên hệ chặt chẽ với những giảng viên có uy tín ở các trường đại học trong nước để dạy thỉnh giảng. Tuy đã làm được khá nhiều việc theo các hướng này, song những năm qua, do nhu cầu đào tạo khối ngành Kinh tế & QTKD tăng quá nhanh đã gây ra áp lực lớn với đội ngũ giáo viên của các khoa, hầu như giáo viên chỉ tập trung đi giảng, ít có thời gian để tham gia các hoạt động khác. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, một mặt sẽ không đảm bảo sức khỏe cho chính đội ngũ giáo viên, mặt khác không đảm bảo chất lượng giảng dạy do giáo viên không đủ thời gian để chuẩn bị bài giảng, nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy. Đặc biệt, giáo viên trẻ giảng quá nhiều nên chất lượng giảng dạy chưa cao, không tốt cho sinh viên và chính đội ngũ tương lai này của các khoa.

Trong thời gian tới, phù hợp với mục tiêu chung của Nhà trường là xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng hội nhập. Các khoa khối ngành Kinh tế & QTKD cần có chiến lược cụ thể xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với mục tiêu phát triển của trường. Đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến 2020, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường Đại học Quy Nhơn theo yêu cầu cầu của trường trọng điểm khu vực, đa ngành, đa lĩnh vực và tăng cường liên thông, liên kết đào tạo với nước ngoài; căn cứ vào đội ngũ giáo viên hiện có và quy mô đào tạo giai đoạn 2012 - 2010, công tác xây dựng và bồi dưỡng giáo viên của các khoa khối ngành Kinh tế & QTKD nên tiến hành các hướng cụ thể sau đây:

Thứ nhất, có kế hoạch tuyển dụng hàng năm phù hợp với sự gia tăng của quy mô và chất lượng đào tạo. Đảm bảo cho đội ngũ giáo viên của các khoa có đủ điều kiện và thời gian để phát triển toàn diện. Nguồn tuyển dụng có thể được thực hiện từ số sinh viên xuất sắc của các khoa, từ đội ngũ các giáo viên có kinh nghiệm ở các trường, từ các cán bộ có kinh nghiệm công tác ở cơ quan ngoài tâm huyết với nghề giáo, đặc biệt ưu tiên những người có trình độ đào tạo trên đại học: Thạc sỹ (đào tạo ở nước ngoài) hoặc Tiến sỹ. Đối với giáo viên trẻ khi tuyển dụng mới cần được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tuyển chọn được các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và năng lực nghiên cứu khoa học tốt.

Thứ hai, ưu tiên lực lượng giáo viên có trình độ cao, có kinh nghiệm vào việc biên soạn giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích giáo viên khối ngành Kinh tế & QTKD ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập. Đối với giáo viên trẻ thực hiện chương trình nghiêm ngặt về bồi dưỡng chuyên môn (nghe giảng, đọc tài liệu, đi thực tế) theo học các khóa bồi dưỡng bắt buộc theo chương trình của Nhà trường liên quan đến kiến thức sư phạm; các kỹ năng phương pháp của người giáo viên, hoặc các chương trình bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến tiêu chuẩn chức danh giảng dạy, các kiến thức nâng cao về ngoại ngữ, tin học. Đối với giáo viên trung niên cần có kế hoạch bồi dưỡng cập nhập kiến thức kinh tế thị trường, bổ túc nâng cao trình độ ngoại ngữ để không chỉ giao tiếp mà còn có thể thực hiện giảng dạy bằng tiếng nước ngoài; cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đầu đàn cho các chuyên ngành. Hiện nay giáo viên lớn tuổi thường chưa giỏi về ngoại ngữ, giáo viên trẻ thì thường thiếu kiến thức thực tiễn và chuyên môn. Vì vậy cần có kế hoạch bồi dưỡng một cách toàn diện để nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành.

Hy vọng trong thời gian tới, với những quyết tâm và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và đội ngũ giáo viên các Khoa khối ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh, với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng trong toàn trường, trong thời gian ngắn nhất các khoa khối ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh sẽ có một đội ngũ giáo viên hùng hậu đủ sức cùng với nhà trường thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học đã đặt ra.

Tác giả bài viết: TS. Văn Thị Thái Thu - Trưởng bộ môn Kế toán quản trị - Kiểm toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bài ca FBA


 

 

Tập san

Giới thiệu

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA TCNH & QTKD - GIAI ĐOẠN 2009 – 2014

Thời gian tới với nhiệm vụ phát triển Khoa TCNH&QTKD thành một Khoa mạnh của Trường Đại học Quy Nhơn đặt ra cho tập thể giáo viên của Khoa thách thức rất lớn đó là: làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bước vào nhiệm kỳ mới (2009 - 2014) với nhiều kỳ vọng từ tập thể...

Xem nhiều trong tháng

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1966

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57759

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6778086

Trường Đại Học Quy Nhơn
www.Fbm.edu.vn - Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh
Coppyright © 2010 thuộc về Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh