Lịch trực chuyên môn bộ môn QTKD và TC-NH học kỳ 1 năm 2014-2015

Lịch trực chuyên môn bộ môn QTKD và TC-NH  học kỳ 1 năm 2014-2015
                              LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN NGÀNH TC-NH
                           Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015


Thứ ngày Thời gian Giáo viên trực Môn học
Thứ hai 7h30 – 11h30 ThS. Nguyễn Hữu Trúc Quản trị dự án
Thứ hai 7h30 – 9h30 ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu Tài chính doanh nghiệp, Kỹ năng làm việc nhóm.
       
Thứ hai 14h40 – 16h40 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng Nhập môn TCTT và Thẩm định tín dụng
Thứ ba 7h30 – 11h30 Ths. Phạm Thị Thúy Hằng Pháp luật Tài chính – Kế toán, Quản lý tài chính kế toán 1 và Tài chính doanh nghiệp
Thư ba 7h30 - 11h30 Ths. Đặng Trương Cát My Nhập môn tài chính tiền tệ
Thứ tư 7h30 - 11h30 Lê Vi Sa Quản lý Tài chính Kế toán 2, Kinh tễ vĩ mô
Thứ tư 8h30 – 11h30 Ths. Võ Hải Long Thẩm định dự án đầu tư
Thứ tư 13h30 - 17h00 Nguyễn Thái Hòa Lý thuyết tài chính công
Thứ tư 13h30 - 17h00 Ths. Phan Thị Quốc Hương Lý thuyết tài chính công, Thuế 1, Quản lý dự án đầu tư.
Thứ tư 13h45 – 17h00 ThS. Nguyễn Hoàng Phong NV Ngân hàng thương mại 2
Thứ năm 14h00 – 17h00 ThS. Lê Việt An Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển
Thứ năm 9h00 – 11h00
15h00 - 17h00
Ths. Nguyễn Thị Kim Hiền Lý thuyết tài chính công và Thuế 1
Thứ năm 13h30 – 17h00 Nguyễn Thị Thanh An Tài chính doanh nghiệp
Thứ năm 13h30 - 17h00 Vương Bảo Ngọc Thị trường tài chính
Thứ năm 14h30 – 17h00 Phạm Thị Kiều Khanh Nguyên lý à thực hành bảo hiểm
Thứ năm 9h00 – 11h00 ThS. Đặng Thị Thơi Nguyên lý và thực hành bảo hiểm, Kế toán ngân hàng, Tài chính – Tiền tệ, Ngân hàng Trung ương
Thứ sáu 7h30 – 11h30 PGS.TS. Hà Thanh Việt Chuyên đề Phân tích dự án Đầu tư, TCDN
Thứ sáu 7h30 – 11h30 Ths. Phan Trọng Nghĩa Thị trường chứng khoán
Thứ sáu 8h40 – 10h40 TS. Trịnh Thị Thúy Hồng Nhập môn TCTT và Thẩm định tín dụng
         
LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
   Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thứ ngày Thời gian Giảng viên trực Môn học
Thứ Hai

 
8h00 – 11h00 Ths. Hồ Xuân Hướng QTDN, dân số học
Thứ Hai

 
7h30 – 11h30 Ths. Lê Dzu Nhật Quản trị Marketing, Quản trị Marketing CN và DV
Thứ Hai

 
7h30 – 11h30 GV. Phạm Thị Thùy Duyên QTDN,PPTUKD,KTMT
Thứ Hai

 
15h00 - 17h00 GV. Hồ Thị Ngọc Vân Marketing quốc tế
Thứ Ba

 
7h30 – 11h00 Ths. Đặng Thị Thanh Loan Quản trị SX&TN nâng cao
Thứ Ba

 
(14h00 - 16h30) (Ths. Đặng Thị Thanh Loan) (Nếu  Khoa và Bộ môn có việc cần giải quyết)
Thứ Tư

 
7h30 – 11h30 ThS.Vũ Thị Nữ Quản trị chất lượng, hành vi khách hàng
Thứ Tư

 
8h30-10h00 Ths. Kiều Thị Hường Quản lý công nghệ, QTDN thương mại
Thứ Năm

 
13h30 – 15h00 Ths. Kiều Thị Hường Quản lý công nghệ
Thứ Năm

 
15h00 - 17h00 GV. Hồ Thị Ngọc Vân Marketing quốc tế
Thứ Năm 13h45-16h45 GV. Nguyễn Bá Phước Nghiên cứu Marketing
Thứ Sáu

 
7h30 – 11h30 Ths. Nguyễn Thị Kim Ánh Quản trị nhân lực, QTKD XNK
Thứ Sáu
19-09-14
13h00 - 17h00 Ths. Hoàng Thi Bích Ngọc Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
 

Tác giả bài viết: NTH